onsdag den 11. oktober 2017

Præsentation byrådskandidat for liste Y - Nyt Holbæk 2017 Frank Skibby Jensen

FAKTA OM BYRÅDSKANDIDATEN FOR NYT HOLBÆK - LISTE Y


Festival fejrer ny tendens: Borgerne tager det private initiativ tilbage - Altinget.dk Sept.2017

Kilde: Altinget.dk 10 September 2017
https://www.altinget.dk/artikel/festival-fejrer-ny-tendens-borgerne-tager-det-private-initiativ-tilbage?

CIVILT OPRØR: Flere og flere borgere tager selv ansvar for at løse deres problemer og gøre deres drømme til virkelighed.

Og de gør det i fællesskab med andre. Det oplever arrangørerne af en ny aarhusiansk festival, der fejrer og hylder hverdagsaktivismen.


Der blæser en vind over Danmark. En stille vind, der ikke gør meget væsen af sig, men som alligevel varsler et venligt oprør. Et opgør med en fortælling, hvor borgere er passive modtagere af ydelser fra det offentlige. Og en politisk tilkendegivelse om, at flere og flere ønsker at skabe deres egne løsninger i stedet for at vente på, at de kommer dumpende.

”Det er en form for oprør mod at blive set som kunder i den offentlige butik og mod kun at deltage i demokratiet med sine holdninger. Rigtig mange vil faktisk også deltage med deres handlinger,” siger Paul Natorp.

For fem år siden var han med til at stifte ”Sager der Samler” – et hus for hverdagsaktivister. Ganske almindelige borgere, som tager initiativer, der ændrer deres eget hverdagsliv.
Og påvirker samfundet samtidig.
Nu er han med i gruppen bag en stor festival, der løber af stablen i Aarhus om en uge. Rethink Activism hedder den.

Og er en hyldest til den tænkning, der handler om at gøre sig spilbar, tage ansvar for det nære og tage initiativer, der skaber små forandringer – ind imellem med stor effekt.

Borgerne fejer for egen og naboens dør

Rethink Activism bliver en decideret festivalby med mere end 250 forskellige arrangementer spredt over tre dage i det aarhusianske sydhavnskvarter.

LÆS MERE PÅ ALTINGET.DK >>

Esbjerg-model skaber succesfuld borgerinddragelse - Fra Vive Sept.2017

Kilde: Vive ( Tidligere SFI..) 14/9-2017
https://vive.dk/2017/09/esbjerg-model-skaber-succesfuld-borgerinddragelse/

Citat:

Tillidsbaseret og synlig ledelse, vilje til at bruge ressourcer på udvikling og strategiske ændringer i organisationen. Det er nogle af de ingredienser, der har gjort Esbjerg Kommunes model for inddragelse af borgerne i patientrettet forebyggelse til en succes.

VIVEs vidensopsamling om Esbjerg-modellen viser også, hvad det reelt kræver at få inddragelsen til at lykkes..


Baggrund og formål

Esbjerg Kommunes ’Model for Koordination med Borgeren i Centrum’ er udarbejdet i kommunens forvaltning Sundhed & Omsorg.
Formålet med modellen er at øge kvaliteten af rehabiliteringsforløbet for borgerne og at øge deres evne til at mestre egen sygdom.
Esbjerg-modellen er udviklet gennem flere år, og den udmærker sig ved, at der både er udviklet konkrete værktøjer til individuel borgerinddragelse og en organisering og ledelsesstrategi, der understøtter inddragelsen.


Esbjerg Kommune har på den baggrund fået midler fra Sundhedsstyrelsen til dels at beskrive de ledelsestiltag og den organisering, der har medvirket til Esbjerg-modellens succes, og dels at vurdere potentialet for, at modellen til den patientrettede forebyggelse kan udbredes i andre kommuner og til andre sektorområder.


Resultater og ledelsestiltag:

Undersøgelsen viser, at de interviewede ledere, medarbejdere og borgere alle oplever, at det er lykkedes at udvikle og implementere en velfungerende model for borgerinddragelse, som skaber de ønskede resultater.

Det fremgår samtidig, at arbejdet med borgerinddragelse har været understøttet af:

 • Kontinuerlig opbakning fra den kommunale topledelse og det politiske niveau til den kulturændring, Esbjerg-modellen fører med sig.
 • Synlig ledelse med ejerskab til værdierne om borgerinddragelse, vilje til at engagere sig i det konkrete arbejde med at indhente læring om organisationens møder med borgerne samt kompetenceudvikling.
 • Nærværende ledelse af medarbejderne, som afspejler de involverende metoder og principper, der skal være bærende for medarbejdernes samarbejde med borgerne.
 • Omfattende medarbejderinvolvering i udvikling og validering af Esbjerg-modellens konkrete redskaber.
 • Massiv investering i kompetenceudvikling via coachuddannelser, læringsgrupper og supervision for både ledere og medarbejdere.
 • Stor fleksibilitet i forhold til, hvordan medarbejderne organiserer deres arbejde, og prioritering af tilstrækkelig tid til at gøre det muligt at arbejde borgerinddragende og helhedsorienteret.

Det fremgår også, at de strategier, ledelsestiltag og udviklingsprocesser, der har understøttet arbejdet med Esbjerg-modellen, i høj grad matcher – og konkretiserer – centrale anbefalinger i litteraturen om borgerinddragelse.

De ovenstående elementer danner også grundlag for en skitse til et så kaldt ’ledelseskompas’, der efterfølgende afprøves i Esbjerg Kommune.

Læs mere på Vive's hjemmeside >>

https://vive.dk/2017/09/esbjerg-model-skaber-succesfuld-borgerinddragelse/

Om udgivelsen


Rapporten 'Sats på Esbjerg - Vidensopsamling om Esbjerg-modellens borgerinddragende metoder' er finansieret af Sundhedsstyrelsen. Forfattere: Grete Brorholt, Lea Graff og Martin Sandberg Buch
HENT UDGIVELSE >>

Tilbageblik byrådsperiode 2013-2017: 300 stillinger nedlægges i Holbæk Kommune Nov. 2016

Fra TV2 Øst hjemmeside

300 stillinger nedlægges i Holbæk Kommune - Nyhedsudsendelse: 19:30 - 02. nov. 2016


- Indslag i regional nyhedsudsendelse >>
https://www.tveast.dk/nyheder/02-11-2016/1930/300-stillinger-nedlaegges-i-holbaek-kommune?autoplay=1#player
_______________________________________________________________________________

NYT HOLBÆK SIGER..

Nå så skal de resterende medarbejdere løbe det hurtigere...mens serviceniveauet bliver forringet, arbejdsmiljøet bliver dårligere, sygefraværet stiger, personale opsiger... (og husk så lige at være positiv emails fra ledelsen..)..


STEM PÅ LISTE Y - FOR DEN NØDVENDIGE FORANDRING 


Min synsvinkel som byrådskandidat til KV17 i Holbæk kommune: Borgernes advokat og talerør


NÅR JEG SOM ENKELTSTÅENDE PERSON VÆLGER AT OPSTILLE TIL KOMMUNALVALG 2017 I HOLBÆK KOMMUNE

Er det ikke fordi jeg at tror at det bliver/er en "nem sag" at skulle føre valgkamp en person fra 1 opstillet liste imod de store politiske partier - det bliver "op af bakke" hele vejen :-)

JEG HAR TIDLIGERE OPSTILLET TIL KOMMUNALVALG I HOLBÆK KOMMUNE

For Lokallisten Holbæk i flere omgange:
- Først sammen med 3 andre
Sæt X ved liste Y
- Til KV13 - alene (med god støtte fra kone /familien)

Jeg har tidligere på året afstået navnet lokallisten Holbæk til den socialdemokratiske udbrydergruppe der nu (2017) har stiftet deres egen lokalliste med Sine Agerholm i spidsen ( - som jeg pegede på som borgmesterkandidat til kommunal-valget 2013)...


DENNE GANG OPSTILLER JEG FOR - LISTE Y NYT HOLBÆK

Og der er intet nyt i at det igen bliver op af bakke for 1 opstillet kandidat for egen liste, at skulle kæmpe på lige fod med de store politiske partier af en række grunde...

FORDELE FOR DE GAMLE POLITISKE PARTIER VERSUS LISTER MED FÅ ELLER 1 KANDIDAT • Organisation: De gamle partier har både en lokalorganisation, regionalt og nationalt
 • Midler: De gamle politiske partier modtager partistøtte og donationer/pengegaver som sætter dem i stand til at indrykke avisannoncer
 • Mennesker: De gamle politiske partier har en organisation der består af mennesker der udfører en række opgaver for deres byrådskadidater når der føres valgkamp:
  - De hænger plakater op, uddeler foldere, møder op til valgmøderne, skriver læserbreve/indlæg på Facebook m.m.
 • Indsigt i byrådsarbejdet: De gamle politiske partier har lang erfaring med byrådsarbejdet og har sikkert en byråds-baggrundsgruppe der læser en række sager og forbereder deres byrådsmedlemmer til byrådsmøderne - en kæmpe hjælp for dem..


MIT EGET SYN PÅ MIN ROLLE OG FOKUS-PUNKT SOM BYRÅDSKANDIDAT
Byrådskandidat Frank Skibby Jensen - Liste Y

Læs: Godkendt til opstilling KV2017
 • Borgernes og de ansattes advokat og talerør
  - Med fokus på retssikkerhed for borgerne i sagsbehandlingen indenfor aktivering, pension, psykiatri, ældre-området og for de mange ansatte
 • Fokus på inddragelseÆgte inddragelse af borgere og ansatte i Holbæk kommune.
  Hvis ikke borgerne og de ansatte ved hvor "skoen trykker" hvem går så ?
  De faglige organisationer og interesseorganisationer/brugergrupper skal være tætte samarbejdspartnere og det skal være normalt at ansatte tør/kan/vil sige fra - det er ligefrem ønskeligt i nogle situationer
 • Gennemsigtighed og åbenhedJeg arbejder for gennemsigtighed i den kommunale organisation og få at der skal arbejdes med synligørelsen og kommunikationen omkring emner som f.eks:
  Aktivering af borgere i Holbæk kommune, foreningsregister, informationer om regnskaber/budgetter for kommunale organisationer og aktører som modtager kommunal støtte f.eks teatre/foreninger/fonde/koncertarrangører/events..
  Kort sagt: Åbenhed og gennemsigtighed for hele den kommunale organisation og politiske ledelse rettet imod borgerne/brugerne.
 • Genskabelse af tilliden til byrådet og den kommunale forvaltning
  På baggrund af det faktum at der er opsagt over 300 medarbejdere i Holbæk kommune, er nedskæringer overalt og et resterende personal-antal som skal løbe det hurtigere (og indfører nedskæringer på de ydelser som ældre borgere er visiteret til j.f. Rød/gul/grøn inddelingen indenfor området).
  Nyt Holbæk har et kritisk blik på det forhold at en række aktører ikke deltager synderligt i de mange nedskæringer: Holbæk erhvervsråd, Visit Holbæk, Skvulp, Holbæk egnsteater når mange borgernære områder skal holde hårdt for.

  Se: Aktindsigter Holbæk kommune
 • Et nyt byråd og en ny borgmester
  Det er på tide med et politisk systemskifte i Holbæk kommune
  - Nyt Holbæk har indgået valgforbund med: Alternativet, Enhedslisten, SF og Retsforbundet

  Læs: Valgforbund godkendt af Holbæk kommuneMed venlig hilsen
Frank Skibby Jensen - Liste Y - Nyt Holbæk

Tilbageblik på byrådsperioden 2013-2017: Syrisk par fik forkert vejledning af kommunen

Kilde: DR 23/11-2016

Citat:

Syrisk par fik forkert vejledning af kommunen


Et syrisk par fra Holbæk har fået direkte misvisende vejledning af kommunen i deres kamp for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.


Holbæk Kommune har tilsyneladende ikke helt styr på reglerne, når det gælder integration.


Sagsbehandlere i kommunen har flere gange lavet fejl, da de skulle vejlede det syriske par
Mohammd Abu Sweid og Rahaf Shalabi på deres vej ud på arbejdsmarkedet.

Blandt andet påstod en sagsbehandler fejlagtigt, at det ikke ville få konsekvenser for Rahaf Shalabis kontanthjælp, da hendes mand Mohammd Abu Sweid fik arbejde.

Ligeledes fik Rahaf Shalabi arbejde med løntilskud i 37 timer om ugen, hvor hun kun måtte arbejde 13 timer om ugen, da man ikke må tjene mere end den offentlige ydelse, man ellers ville modtage.

Så først mistede hun sin kontanthjælp, senere blev hun forhindret i at arbejde videre i sit løntilskudsjob, fordi timerne allerede var opbrugt i den periode kontrakten løber frem til jul.
Holbæk Kommune har erkendt og beklaget fejlene....


Arbejdsmarkedschef i Holbæk Kommune Gorm Hjelm Andersen garanterer, at de har fået opdateret deres sagsbehandlere på lovgivningen nu.

Citat slut...

Læs mere på DR's hjemmeside >>


NYT HOLBÆK HAR LAGT MÆRKE TIL AT DER HAR VÆRET EN RÆKKE SAGER MED ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET OG ARBEJDSMARKEDSCHEFEN 

I Holbæk kommune - den meste kendte "møjsag" er:
 "Flyt eller mist din boligstøtte" der bragte Holbæk kommune i "primetime medier" og  på forsiderne af landets aviser.
Det politiske ansvar ligger i udvalget for job og uddannelse.
Det forvaltningsmæssige ansvar ligger hos lederen af området.


Nyt Holbæk vil arbejde for at:

 • Holbæk kommune skal overholde alle gældende love og regler
 • Der gælder et ledelsesansvar for udmeldinger af ulovlige procedurer specielt når man som leder ansat i Holbæk kommune
 •  har en højt estimeret akademisk uddannelsen
 • har mulighed for at rådføre sig med Holbæk kommunes egen juridiske afdeling
 • kan trække på KL - Kommunernes landsforening...

  Og så har alle kommunale ledere pligt til at sige fra overfor politiske udmeldinger som giver problemer med at overholde gældende love/regler...

Tilbageblik på byrådsperioden 2013-2017: Byrådet tog på rejse til Kina


DER KAN VÆRE (OG ER..) MANGE GODE GRUNDE TIL AT DEN ER GAL MED ØKONOMIEN OG ØKONOMISTYRINGEN I HOLBÆK KOMMUNE

Og det er jo ikke første gang at byrådet og forvaltningen i Holbæk kommune har haft problemer med at "regne den ud" og der er regnet forkert i den kommunale forvaltning....
- Det er jo sket for Holbæk kommune både i den nuværende og tidligere byrådsperioder...


ET TILBAGEBLIK PÅ DEN NUVÆRENDE BYRÅDSPERIODE 2013-2017 I HOLBÆK KOMMUNE

Giver mulighed for at rettet blikket mod det forhold at byrådet tog på "studietur" til Kina i år 2014.
Det eneste politiske parti som IKKE deltog i den "studietur" var Enhedslisten.

SPØRGSMÅLET ER SÅ - HVAD KOSTEDE DET SKATTEYDERNE I HOLBÆK

At byrådet (minus Enhedslisten) tog på rejse til Kina og hvordan det kommer borgerne og skatteyderne i Holbæk kommune til "gode".

KUNNE DE MØDER IKKE HAVE VÆRET HOLDT VIA SKYPE..?

Og hvorfor tog byrådsmedlemmerne ikke en kugleramme med hjem til forvaltningen ?
J.f. sagen om "Holbæk kommune regner 148 millioner kr. forkert" og
"Holbæk kommune er landets fattigste kommune - 2017"..


LÆS MERE OM BYRÅDETS REJSE TIL KINA

På Holbæk Online >>